Kokeilut

Pilottihanke

What is a 100 meters? -kokeilu

Tohloppi

Mikä voisi yhdistää Mediapoliksen ja sen läheisyyteen Tohlopinjärven etelärannalle rakentuvan Abloyn alueen? What is a 100 meters -kokeilussa kansainvälinen opiskelija- ja opettajajoukko tuottivat kahden päivän workshopissa ehdotuksia tähän Tampereen kaupungin taholta annettuun haasteeseen. Kyseessä oli samalla TAMKin eurooppalaisen partneriverkoston kehittelemän Connected Neighborhoods -konseptin kokeilu Tampereella. Konseptissa oppilaitosten kansainväliset viikot toimivat innovaatioalustoina City Labeille eli kaupunkikehittämiseen liittyville kokeiluille.

Kokeiluja on järjestetty aikaisemmin Lincolnissa ja Budapestissa. Tampereen jälkeen seuraava City Lab järjestetään Hollannissa. Keskeisenä tavoitteena on kehittää oppilaitosten roolia kestävässä kaupunkikehityksessä, ja tuoda siihen myös uudenlaisia artistisia keinoja. Nyt tehdään nopeita kokeiluja, viedään hanketta eteenpäin ja etsitään sille myös rahoituskanavia. Jo tässä vaiheessa on havaittu, että City Labien järjestäminen eri partnerimaissa tuottaa arvokasta vertailutietoa partnereille.

Työpajan alkuvalmistelut käynnistyivät muutama viikko ennen TAMKin kansainvälisiä viikkoja, kun MEDAIA ja sen kansainväliset partnerit ryhtyivät suunnittelemaan työpajaa yhdessä. Alkuvalmisteluihin kuului Mediapoliksen ja sen lähiympäristön kehittämiseen liittyvien suunnitelmien läpikäyntiä etäneuvottelussa, jonka aikana työpaja suunniteltiin yhdessä osapuolten tavoitteiden mukaiseksi. Työpajan nimeksi muotoutui ’What is a 100 meters?’, mikä juontuu Mediapoliksen etäisyydestä sen ympäröiviin alueisiin, kuten lännessä Tesomalle ja idässä Abloyn entiselle tehdastontille.

What is a 100 meters -työpaja järjestettiin MEDAIAn ja TAMKin kansainvälisen partneriverkoston yhteistyönä Tampereen Mediapoliksella 27.4. – 28.4.2016. Hollantilaisten, unkarilaisten, englantilaisten ja suomalaisten media- ja taideopiskelijoiden lisäksi TAMK Mediapoliksen City Labiin osallistui myös jäseniä Tampereen yliopiston ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opiskelijoista ja vastavalmistuneista koostuvan Regio-kollektiivin jäseniä.

Työpajan menetelmät perustuivat avoimeen havainnointiin, keskusteluihin ja ideointiin. Työskentely jakautui kahdelle päivälle, joista ensimmäisen aikana ryhmä havainnoi kohdealueita, keskusteli niistä ja muodosti yhteiset tavoitteet seuraavalle päivälle. Toisena päivänä ryhmät jaettiin kahteen osaan, joista ensimmäinen keskittyi tarinankerrontaan liittyviin tehtäviin ja toinen ideoiden ja konseptiluonnosten hahmotteluun.Työpajan tuloksena syntyi installaatio, joka esitteli tarinoita tesomalaisten arkikokemuksista asuinympäristössään. Installaatiossa esiteltiin myös konsepteja kohdealueiden kehittämiseksi.

Konseptit:

  • Tohlopinrannan rakentamisen kehittämisidea
  • Tesoman vesitornin elokuva- ja taidefestivaali
  • Yhteisötaidemuseo
  • Interaktiivinen ideasilta

Tarinat ja konseptit löytyvät tästä linkistä.

Monialainen yhteistyö osoittautui erittäin arvokkaaksi kokemukseksi kaikille osapuolille. Se mahdollisti taiteellisen luovuuden ja kaupunkisuunnittelun ajatusten yhdistämisen mediateknologioita hyödyntävään työskentelyyn, mikä toi nopeasti uusia näkökulmia ja konkreettisia ehdotuksia kohdealueiden kehittämiseksi. Yhteistyö toi TAMKille uusia kontakteja ja tiedonvaihtoa. Ulkomaalaiset opiskelijat pääsivät tutustumaan suomalaiseen kaupunki- ja lähiöympäristöön, jonka luonnonläheisyys herätti heissä ihmetystä ja arvostusta. Alue- ja ympäristösuunnittelun teemoihin erikoistuneet Regio-kollektiivin jäsenet kiinnostuivat puolestaan taide- ja mediaopiskelijoiden nopeista konseptien visualisointitaidoista.

What is a 100 Meters? -kokeilun yhteyshenkilönä Tampereen kaupungin suuntaan toimi TAMKin kuvataiteen lehtori Fanny Niemi-Junkola. Työpajan vetäjinä toimivat Graham Cooper (University of Lincoln, UK), ja Indrė Šimkūnaitė (Hanze University of Applied Sciences). Työpajaan osallistui 14 henkilöä, joista 3 oli opettajia.

Partneriverkosto

  • Minerva Academy of Pop Culture – Hanze University of Applied Sciences
  • Liepaja University
  • Metropolitan University of applied sciences Budapest
  • University of Lincoln
  • Vilnius Gediminas Technical University

Muu yhteistyö

  • Regio on Tampereen yliopiston ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opiskelijoista sekä vastavalmistuneista muodostuva kokeileva kollektiivi, joka on aloittanut toimintansa tammikuussa 2016. Tarkoituksena on kokeilla uusia yhdessä tekemisen ja esittämisen tapoja erilaisten projektien muodossa, nopeina ideointipyrähdyksinä tai täysimittaisina hankkeina.