Kokeilut

Pilottihanke

Virtual Reality Sprint

MediapolisVrSprint

Mediapoliksessa toteutettiin touko-kesäkuun vaihteessa viiden päivän kestoinen VR Proto Sprint, jossa Googlen Design Sprinttiä sovellettiin virtuaalitodellisuus-prototyyppien rakentamiseen. Neljä TAMKin media-alan ja tietojenkäsittelyn opiskelijoista koostuvaa tiimiä kehittivät ratkaisuja yritysten toimeksiantoihin.  Sprintin kaksi ensimmäistä päivää tiimit ideoivat, luonnostelivat ja suunnittelivat prototyyppejä saaden ohjeita ja palautetta myös yritysedustajilta. Kolmas ja neljäs päivä käytettiin prototyyppien rakentamiseen. Viidennen päivän aamuna järjestettiin käyttäjätestaukset ja iltapäivällä prototyypit pitchattiin yrityksille.

Sprintin tavoitteena oli kokeilla, miten yrityksissä käytettyä sprinttimenetelmää voidaan soveltaa koulutusympäristössä.   Haluttiin myös kokeilla nopeaa ja intensiivistä innovointimenetelmää, jonka tulokset olisivat konseptitasoa konkreettisemmat. Niin ikään sprintti-kokeiluun haluttiin yhdistää virtuaalitodellisuus, jonka alan osaamista ja tekemistä Mediapoliksessa ja TAMKissa halutaan kehittää.  Keskeistä olikin, että kokeiluun saatiin mukaan opiskelijoita sekä median että tietojenkäsittelyn koulutuksista. Näin voitiin rakentaa moniammatilliset opiskelijatiimit, jotka pystyivät toteuttamaan prototyypit VR-sovelluksissa usein hyödynnetyllä Unity-pelimoottorilla.

Tiimit tehtävät olivat 1) virtuaalisen kolaripaikan demoaminen, 2) oikean käyttöliittymän hyödyntäminen simulaatiossa, 3) katsojan huomion kiinnittämisen keinojen kehittely virtuaalimaailmassa sekä 4) katseentunnistukseen perustuvan pelillisen käyttöliittymän rakentaminen.  Tehtävät olisivat olleet haastavia ammattilaisillekin, ja näin myös opiskelijoille. Intensiivisessä sprintissä kaikki ryhmät saivat kuitenkin aikaiseksi toimivat prototyypit, joita myös testattiin käyttäjillä.

DSCF3279Sprint1

Sekä opiskelijat että yritykset olivat tyytyväisiä kokemukseen ja tuloksiin. Opiskelijoiden mukaan sprintin rakennetta ja tehtäväblokkeja olisi voinut soveltaa tehtäväkohtaisesti siten, että osa tiimeistä tarvitsi enemmän luonnostelua ja ideointia, kun taas osalle prototyypin rakentaminen olisi voinut alkaa aikaisemmin. Tämä oli myös sprintin järjestäjien havainto. Opiskelijat olisivat kaivanneet myös – ymmärrettävästi – hieman lisäaikaa prototyyppien rakentamiseen. Yritysten toimeksiannot ja ohjaus saivat kiitosta, ja opiskelijat arvostivat tiimiensä moniammatillista osaamista. Yritykset näkivät sprintin työelämälähtöisenä oppimisena sekä kiinnostavana yhteistyömuotona korkeakoulun ja yritysten välillä. Käytännön ratkaisuihin pyrkinyt ja niitä myös tuottanut prototyyppaus nähtiin myönteisellä tavalla erottautuvaksi innovaatiomenetelmäksi.

Sprintin fasilitaattoreina toimivat Virtual Reality Finland ry:n puheenjohtaja Kari Peltola ja lehtori Kirsi Karimäki TAMKin Degree Programme in Media and Arts –ohjelmasta. Opiskelijoita tuutoroivat myös TAMKin peliakatemian vetäjä, lehtori Toni Pippola ja 3D-animoinnin opettaja Antti Perälä. Sprinttiin osallistuneet yritykset olivat Kalmar, Leadin, Intopalo ja Leonidas.  Sprintin elementtejä ja siitä saatuja kokemuksia sovelletaan TAMKin Mediapoliksen kampuksella syksyllä alkavassa Emergent Media –opintokokonaisuudessa.

Tapahtuman flyer yrityksille: VR_SprintMediapolis_Finnish

Juliste opiskelijoille VR_Sprint_Mediapolis_Poster