Kokeilut

Pilottihanke

Time Well Spent – pilotti

Time Well Spent

Time Well Spent – pilotti on parhaillaan käynnissä Helsingissä. Kyseessää on Yhdysvalloissa alkunsa saanut liike, jossa sunnittelijat pyrkivät löytämään keinoja ja mahdollistamaan tuote- ja palvelumuotoilun joka takaa loppukäyttäjälle häiriöttömän käyttökokemuksen. Time Well Spent pohjaa ajatukselle, jossa hyvä suunnittelu auttaa käyttäjää keskittymään oleelliseen, minimoiden häiriötekijät käyttökokemuksen ympärillä. Nykyisessä huomiotaloudessa on lähes mahdotota keskittyä tekemään vain yhtä asiaa, tästä pitävät huolen älylaitteemme ja erilaiset sovellukset, jotka omalla toiminallaan ja älykkyydellään keskeyttävät mahdollisen kokemamme flown.

Pilotin tarkoituksena on koota muun muassa media-alalla toimivia suunnittelijoita yhteen ja mahdollistaa verkostojen syntyminen yhteisen intressin ympärille. Toisena tavoitteena pilotissa on antaa mahdollisuus uusien palvelu- ja  tuotekonseptien kehittelylle Time Well Spent – ideologian mukaan ja näistä lähtökohdista rakentaa kansainvälisille markkinoille tähtääviä palvelu- ja suunnittelumalleja.

Helsingin Time Well Spent – ryhmän ensimmäiseen tapaamiseen voi ilmoittautua Facebook’n kautta: https://www.facebook.com/events/1078082818922959/

Seuraa pilotin etenemistä blogissa.

Lue lisää Time Well Spent – toimintafilosofiasta: timewellspent.io