Kokeilut

Pilottihanke

Tesoma puiden takaa

tesoma-english-1

Kokeilussa tutkitaan median roolia ja mahdollisuuksia kaupunkisuunnittelun tutkimuksen rikastajana. Yhteistyökumppaneina toimivat Reframing City Districs (INKA, Innovative Cities Tekes) hankkeen tutkijat. Reframining City Districts eli ReCiDi-hankkeessa luodaan emotionaalisesti puhuttelevia visioita kaupunkinosakehityksen tueksi. Tampereen Tesomalla toteutetaan fokushaastatteluja, joihin osallistetaan laajasti erilaisia alueiden toimijoita: asukkaita, yritysten ja organisaatioiden edustajia ja kaupunkisuunnittelijoita. MEDAIA tutkii ja kokeilee, miten haastateltujen ryhmien kokemuksia ja näkemyksiä voidaan jalostaa audiovisuaalisen tarinankerronnan keinoin ja miten media osaltaan voi tukea emotionaalisesti puhuttelevien visioiden rakentamista. Laajemmin kysymys on myös siitä, miten kansalaisten ääniä voi saada uudella tavalla kuuluviin, Kokeilun toteuttavat TAMKin Degree Programme of Media and Arts –ohjelman opiskelijat lehtori Tuomo Jorosen johdolla.