Kokeilut

Pilottihanke

Pretotyyppaus-pilotti

pretotyping

 

Tammikuussa 2016 käynnistyivät Helsingin pilotit. Menneenä syksynä oli tehty laajamittaista kartoitusta pääkaupunkiseudun yritysten innovaatitoiminnasta ja halukkuudeesta avoimeen yhteiskehittelyyn. Tulosten pohjalta hahmoteltiin raameja ensimmäisiin pilotteihin joiden painopiste olisi ennenkaikkea ketterässä suunnittelussa ja yritysten ja korkeakoulujen verkostoitumisessa. Työelämäyhteistyötä oppilaitosten ja yritysten välillä on toki tehty jo pitkään, mutta saadun palautteen perusteella se mielletään usein hitaaksi, kömpelöksi ja byrokraattiseksi. MEDAIA-hankkeen yhtenä tulostavoitteena on luoda avoimeen innovointiin perustuvia mediapilotteja sekä rakentaa yhteiskehittämisen malleja ja verkostoja. Pretotyyppaus-pilotissa tähän haasteeseen päätettiin tarttua.

Pretotyyppaus terminä lanseerattiin vuonna 2009. Pretotyyppauksessa testataan tuotetta heti ennen kuin sen suunnitteluun tai taustoitukseen on käytetty juurikaan aikaa. Ideana on tehdä pretotyyppi samantien ja testata sen toimivuutta käyrtännössä ja vasta tämän jälkeen suunnitella tuotteen varsinainen prototyyppi. Pretotyyppauksen idea kiteytyy seuraavassa lainauksessa: ”Make sure you are building the right it before you build it right”.

Pretotyyppaus-pilotissa digitaalisen viestinnän opiskelijat ja yritykset tarttuivat yritysten ajankohtaisiin haasteisiin ja pretotyyppasivat tulevia palvelukonsepteja nopeassa syklissä. Yrityksen toimeksiannon jälkeen opiskelijat tekivät pretotyypin, keräsivät palautetta ja rakensivat varsinaisen prototyypin pretotyyppauksen perusteella. Pilotissa onnistui projektinhallinnan ja byrokratian riisuminen minimiin siinä missä mukana olleet yritykset saivat jatkokehiteltyä konseptivaiheessa olleita tuotteitaan. Pilotti osoitti henkilökohtaisen verkostojen ja -suhteiden tärkeyden yhteistyön aloittamisessa. Seuraavassa vaiheessa tulisi pohtia, kuinka henkilökohtaisuudesta pääsisi eroon ja ketterät yhteiskehittelyt olisivat mahdollisia riippumatta asiakas- ja tuottajaorganisaatiosta.

Lue lisää pretotyyppauksesta: www.pretotyping.org .