Kokeilut

Pilottihanke

Mediapolis Generaattori

MediapolisGeneraattori

Generaattori on Helsingin Loft-Pasila yritysverkostossa kehitetty tapahtuma, jonka tavoitteena on saattaa luovan alan toimijat, erityisesti mikroyritykset, yhteen potentiaalisten asiakasyritysten kanssa. Kyseessä on fasilitoitu minikilpailutusprosessi, jossa fasilitoiva taho kontaktoi asiakasyritykset, rakentaa näiden kanssa toimeksiannon sekä järjestää tapahtuman toimeksiantojen esittämiseen luovien alojen tekijöille. Niinikään fasilitaattori kontaktoi luovien alojen toimijat, kutsuu nämä Generaattori-tapahtumaan ja tarvittaessa tukee luovien alojen tekijöitä tarjouksissa. Generaattori-mallissa tarjousten tekemisen aikasykli on nopea: tarjoukset tulee jättää kahden-kolmen viikon kuluessa toimeksiannon esittäjille. Mallin etu on, että parhaimmillaan se tuottaa sekä että tarjoajayritykselle että asiakkaalle sekä mahdollisuuden kumppanuuteen, innovointiin että liiketoimintaan lyhyessä ajassa.

MEDAIAn Tampereen toimenpiteiden yksi keskeinen tavoite on löytää media-alan mikroyrityksille keinoja ja toiminnan muotoja niiden liiketoimintaa tukevaan innovaatiotoimintaan. MEDAIAn taustakartoituksessa syksyllä 2015 haastateltiin syvällisesti viisi Tampereella toimivaa media-alan mikroyritystä. Kartoituksesta odotetustikin selvisi, että yrityksillä ei ele resursseja tehdä tuote- ja palvelukehitystä ja myös uusien asiakkaiden löytäminen on iso haaste.

Näihin haasteisiin vastaamaan MEDAIAn Tampereen toimenpiteeksi sovittiin yhdessä Helsingin Generaattorin kehittäjäryhmän (Taina Seitsara Helsingin kaupunki, Petri Home Yle Pasila, Anu-Katriina Perttunen Creative Finland) kanssa mallin pilotoimisesta Tampereella. Mediapolis Generaattori järjestettiin MEDAIAn luonteen mukaisesti nopeina kokeiluina helmikuussa (5.2.) ja maaliskuussa (10.3.).

Mediapolis Generaattori Tampereen elokuvajuhlilla 10.3.2016:
Flyer 
MediapolisGeneraattori_Elokuvajuhlat_2016
Toimeksiannot videoina ja pdf-muodossa Facebookissa https://www.facebook.com/MediapolisGeneraattori/

Taustakartoitus:
Fanny Heinosen (2016) AMK-opinnäytetyö:Tamperelaisten elokuva- ja tv-tuotantoyhtiöiden ansaintamallien ja liiketoiminnan haasteet .