Kokeilut

Pilottihanke

Kaupunginosa hack

hack_kuva

Arabianranta hackissa pureudutaan päivän aikana Arabianrannan alueen elävöittämiseen yhdessä alueella toimivien yritysten, kolmannen sektorin sekä asukkaiden kanssa. Häkin haasteet jakautuvat kolmeen teemaan joissa käsitellään liikkumiseen liittyviä uusia konsepteja, julkisten tilojen avaamista asukkaille sekä arjen toimintoja helpottavien tuotteiden ja palveluiden ideointia. Kohderyhmänä hackissa ovat alueen ikäihmiset, jotka kaipaavat oman kotikaupunginosansa elävöittämistä. Hack-tapahtumassa ikäihmiset sekä nuoret suunnittelijat kohtaavat yhteisten haasteiden äärellä. MEDAIA koordinoi hackin järjestelyitä ja tutkii kuinka nopean, mutta intensiivisen kokeilun aikana voidaan kehitellä suoraan tuotantovaiheeseen johtavia konsepteja. Laajemmassa mielessä hackin tavoitteet liittyvät kaupunginosakehittämiseen, alueen toimijoiden verkostoitumiseen sekä alueella toimivan korkeakoulun yhteisvastuuseen. Seuraa MEDAIA:n sivuilta kuinka hack onnistui tavoitteissaan vuoden vaihteen jälkeen.