Kokeilut

Pilottihanke

Joukkorahoituskokeilu Mediapoliksessa

DSCF3059

Neljä luovien alojen mikroyritystä kehitteli tammikuussa (16.-19.1.2017) TAMKin media-alan opiskelijoiden kanssa joukkorahoituskampanjoita Mediapoliksessa. Digitaalisia palveluja rakentavan Futuricen Liisa Korpelan ja Ilkka Auerin luotsaamassa workshopissa menetelmänä käytettiin Lean-palvelukehitystä noudattavaa Brand Vision Sprinttiä. Osallistujina oli yhteensä viisi henkeä yrityksistä ja kahdeksan Media-alan yrittäjyys- ja liiketoiminta -kurssin opiskelijaa, kurssin vastaava opettaja Carolina Pajula ja MEDAIAlle workshopin dokumentaation kokoava liiketalouden (YAMK) opiskelija. Neljän päivän kestoisessa workshopissa keskeisenä tavoitteena oli löytää kampanjaviesti, johon yhdistyvät yrityksen ja sen avainhenkilöiden tarinat, liiketoimintatavoitteet ja itse kampanjan tavoitteet.

IMG_8262

Futuricen Brand Vision sprinttiä noudattaen workshopin alussa keskityttiin määrittelemään yrityksen liiketoimintaongelmaa, toimintaympäristöä ja kohderyhmiä. Workshopin toisena päivänä tehtiin kohderyhmäryhmähaastatteluja. Kolmantena päivänä rakennettiin bränditarinaa ja luonnosteltiin joukkorahoituskampanjaa. Neljänteen päivään sisältyivä pitchaukset ja retro eli osallistujien palaute workshopista.

Yritysten ja opiskelijoiden yhteistyöhön perustuvat konsepti oli uusi kaikille osapuolille: sekä yrityksille, opiskelijoille että workshopin valmentajille ja opettajille. IMG_8251Kun myös toiminnan teema – joukkorahoitus –  oli uusi, kokeilun kohteena oli montakin asiaa kuten mm.:

 • Miten joukkorahoituskampanjan brändi suunnitellaan ja rakennetaan?
 • Miten nopea Lean Service Creation yhdistetään joukkorahoituskampanjan suunnitteluun?
 • Millaiset canvasit, työmenetelmät ja jaksotus tuottavat nopeaa edistymistä ja hyvää tulosta?
 • Miten yrittäjät ja opiskelijat työskentelevät yhdessä?
 • Miten yrittäjät kokevat työskentelyn muiden yrittäjien kanssa?

IMG_8290

Workshopin päätteeksi järjestetyssä retrossa selvisi mm. seuraavia asioita

 • Kampanjan kohderyhmät avautuivat tai kirkastuivat lisää yrityksille kuten oman liiketoiminnan tarinakin.
 • Yrittäjät ja opiskelijat pitivät yhteistyöskentelystä ja yrittäjien mukaan opiskelijat toivat uusia, tuoreita ideoita omiin suunnitelmiin.
 • Yrittäjien mielestä opiskelijoita olisi voinut olla mukana enemmänkin.
 • Yritykset kokivat käytetyt canvasit hyödyllisiksi, tosin niitä oli liikaakin. Itse joukkorahoituskampanjan rakenteluun olisi tarvittu 2-3 lisätuntia sisältäen joukkorahoitusesimerkkien vertailua.
 • Lean Canvas-työskentely oli monille uutta, ja eri työvaiheita olisi voinut pohjustaa tarkemmin, myös kriittistä palautetta coacheilta vaiheiden välillä kaivattiin enemmän.
 • Muiden yritysten tapauksista oppiminen koettiin hyväksi asiaksi.
 • Opiskelijat pääsivät tutustumaan hyvin läheltä mikroyritysten liiketoimintaan.
 • Kolme yritystä neljästä aikoo toteuttaa kampanjan.
 • Järjestäjät olivat innoissaan: ensimmäisen kokeilun jälkeen joukkorahoitusworkshoppia kehitetään saadun palautteen perusteella ja tarjotaan varmasti toistekin!

Joukkorahoitusworkshopiin osallistuivat Filmloop, Furdangers, Kulttuuriosuuskunta Kaje ja Core.

MEDAIAN Mediapoliksessa järjestämän joukkorahoituskokeilu liittyy osin Tampereen kaupungin suunnitelmiin. Kaupungin 6Aika avoimet innovaatioalustat -hankkeessa tavoitteena on vauhdittaa joukkorahoituksen yleistymistä Tampereen alueella. Kuluvan kevään aikana avataan joukkorahoitusalusta, johon kootaan yhteen kaikki Tampereen alueella toteutettavat joukkorahoituskampanjat. Yhteinen sivusto mahdollistaa tehokkaan, kaikkien kampanjoiden yhteisen markkinoinnin. Kootun alustan lisäksi joukkorahoitusta pyritään vauhdittamaan tukemalla yksilöiden, ryhmien, seurojen, yhdistysten ja yritysten joukkorahoituskampanjoiden käynnistämistä ja toteutusta kaikille avoimen valmennuksen ja opastuksen kautta. Kevään 2017 aikana tullaan käynnistämään mm. joukkorahoitusklinikoita, joissa kampanjoiden käynnistäjät saavat tukea joukkorahoituskampanjoidensa eteenpäin viemisessä.  Seuraa http://omatesoma.fi/joukkorahoitus/ .

DSCF3170