Blogi

Tietoa, tukea ja taitoa ketterään tuotekehittelyyn

DSCF3170

Joukkorahoitus-työpaja yhdisti neljä yritystä ja kymmenkunta opiskelijaa työskentelemään neljän päivän ajaksi joukkorahoituskampanjoiden parissa. Yritykset esittelivät opiskelijoille entuudestaan tuntemattoman tuotteen tai palvelunsa, jonka ympärille alettiin yhdessä opiskelijoiden kanssa muodostuneissa pienryhmissä hahmotella tapauskohtaisesti mm. brändiä, kohdeyleisöä ja arvolupauksia.

IMG_8328Itse otin osaa opiskelijana, jonka ennakkotieto joukkorahoituskampanjoista oli jokseenkin olematon. Futuricen vetämä Lean Service Creation menetelmää soveltava työpaja oli erityisen hyödyllinen kaltaiselleni ummikolle, sillä se opetti lukuisia tapoja lähestyä oman tuotteen kehittelyä mahdollisimman alhaisin riskein. Aluksi muodostettiin hypoteeseja tuotteen asiakaskunnasta, sen tarpeista ja taipumuksista ja mahdollisimman varhaisessa vaiheessa pyrittiin validoimaan väite joko paikkansa pitäväksi taikka virheelliseksi, keksittiin ja analysoitiin erilaisia uhkia ja mahdollisuuksia tuotteen itsensä ja kilpailevien tuotteiden näkökulmasta.

Nopeatempoisesti järjestetyt harjoitukset opettivat, että jo pienellä taustatutkimuksella, esimerkiksi järjestämällä kohderyhmähaastatteluita, saadaan todella varhaisessa vaiheessa muodostettua kattava kuva tuotteen asiakkaista. Mikäli hypoteesit osoittautuivat vääriksi ja kohderyhmä poikkesi oletetusta ajatusmallista, oli vahinko helppo korjata vaiheessa, jossa resursseja ei oltu vielä hukattu vääränlaiseen tuotekehittelyyn. Mitä paremmin ajatustyö tehtiin, sitä sujuvampaa oli tänka på –tilanteen koittaessa siirtyä muutama askel taaksepäin ja tarkastella vaihtoehtoisia etenemismahdollisuuksia. Oli erityisen mielenkiintoista huomata, että käytetyt työskentelymetodit toimivat yleispätevästi oli kyseessä sitten minkälainen tahansa yritys tai tuote.

IMG_8268

Kokemus oli monille opiskelijoille ainutlaatuinen mahdollisuus päästä lähikontaktiin kotimaisen yritystoiminnan kanssa. Intiimit ryhmäkoot mahdollistivat avoimen työskentelyilmapiirin ja riisui mahdolliset arvoasetelmat siten, että sekä yritysedustajat että opiskelijat pystyivät sparraamaan ideoitaan ees taas tasa-arvoisessa asemassa. Työpaja oli ensimmäinen laatuaan ja toivottavasti jatkuu kerätyn palautteen pohjalta tulevaisuudessakin, sillä itse ainakin sain useita hyviä työkaluja muun muassa konseptikehittelyyn, markkinointiin ja tuotteistamiseen. Muutaman päivän intensiivinen kokemus poiki neljä kappaletta kampanjarunkoja sekä herätti paljon hyvää keskustelua, uudenlaista pohdintaa ja tuoreita näkökulmia opiskelijoiden ja yritysten hyödynnettäväksi tulevaisuudessa.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *