Blogi

Avaimet lähiön kehitykseen

WP_20160428_17_40_47_Pro

Kaupungin keskusta on syystä kaupungin keskusta. Se yhdistää kaupungin ihmiset, palvelut, kaupankäynnin ja tiedon asukkaidensa hyödyksi. Kun Tampereen väkimäärä alkoi kasvaa sotien jälkeisen muuttoliikkeen seurauksena, myös uusia asuinalueita täytyi rakentaa nopean kaupungistumisen myötä. Tampereen kaupungin tulevaisuuden ja sosiaalisen kestävyyden kannalta on tarpeellista ottaa huomioon, miten sen reuna-alueet voidaan yhdistää alueen kokonaiskehitykseen.

Jotkin asuinalueet ovat vähemmän kehittyneitä kuin toiset, mihin voi olla monta syytä. Jotkin asuinalueet kärsivät kielteisestä julkisuuskuvasta, vaikka paikalliset asukkaat kokisivatkin oman asuinympäristönsä viihtyisäksi. Kuinka paljon esimerkiksi julkinen keskustelu vaikuttaa käsityksiimme tietyistä alueista? Ehkä voisimme vaihteeksi pyrkiä tuomaan niistä julki myös myönteisiä puolia.

Tähän pyrimme MEDAIA:n ja Connected Neighbourhoods –projektin yhteisessä ’What is a 100 meters?’ -työpajassa, jonka järjestimme TAMK:in kansainvälisillä viikoilla. Työpajamme tarkoituksena oli kehitellä luovia ideoita Mediapoliksen lähiympäristön ja Tesoman kehittämiselle yhdistelemällä taiteellisia menetelmiä ja kaupunkisuunnittelun kysymyksenasetteluja. Työpajaan osallistui kansainvälisiä opiskelijoita TAMKista, luovien alojen opiskelijoita Hollannista ja Unkarista sekä Tampereen yliopiston ympäristöpolitiikan ja aluetieteen opiskelijoista ja vastavalmistuneista koostuvan Regio-kollektiivin jäseniä. Työpaja tarjosi Mediapoliksen lähiympäristön kehittämiselle tuoreita ja ennakkoluulottomia näkökulmia, koska monet osallistujat eivät olleet aiemmin vierailleet Mediapoliksella tai Tesomalla, saati sitten Suomessa.

Aloitimme ensimmäisen työpajapäivän kävelyseminaarilla, jonka aikana pohdimme omia havaintojamme ja tuntemuksiamme liikkuessamme kohdealueilla. Kukin osallistuja dokumentoi kävelyään omin tavoin esimerkiksi ottamalla valokuvia, videokuvaa tai nauhoittamalla alueiden äänimaisemia. Keskustelimme kävelyn herättämistä ajatuksista ja analysoimme kävelyn aikana tekemiämme havaintoja palattuamme Mediapolikselle. Toisena työpajapäivänä keräsimme lisää materiaalia ja tietoa haastattelemalla Tesomalaisia sekä hahmottelimme konsepteja ja ideoita kohdealueiden kehittämiseksi. Lopputulokset esittelimme Slate-dokumentin ja videoprojektiokonseptin sisältävänä installaationa, joka oli esillä TAMKin yleisissä tiloissa Mediapoliksella.

MEDAIAn näkökulmasta työpaja oli erinomainen keino yhdistellä luovaa ajattelua, mediateknologiaa ja kaupunkisuunnittelua. Esimerkiksi taiteellinen lähestymistapa antoi uusia näkökulmia ja suunnitteluun ja mediateknologioiden hyödyntämiseen. Työpaja synnytti myös hyödyllisiä keskusteluja ja verkostoja eri alojen kansainvälisten toimijoiden välille.

 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *