Median avoimet innovaatioalustat

Mikä on MEDAIA?

MEDAIA-hankkeen (1.10.2015-31.10.2017) tavoitteena oli kehittää media-alan avointa innovaatiotoimintaa Tampereella ja pääkaupunkiseudulla. Hankkeessa toteutettiin avoimeen innovointiin perustuen 13 nopeaa kokeilua, joissa luotiin uudenlaisia toimintamalleja ja kumppanuuksia yliopistojen, yritysten, julkisten organisaatioiden ja muiden organisaatioiden yhteistyölle. Kokeilujen lisäksi hankkeessa tehtiin taustatutkimusta ja kansainvälistä benchmarkkausta. MEDAIAn päätoteuttajat olivat TAMKin ja Metropolian median yksiköt yhteiskumppaninaan Yle.

Tampereella hankkeessa tavoitteena oli erityisesti 2014 perustetun Mediapoliksen innovaatiovalmiuden ja -toimintojen kehittäminen. Helsingissä kokeilut tähtäsivät yhteiskehittelyn mallien rakentamiseen korkeakoulujen, yritysten ja julkisen sektorin kesken. Hankkeen alussa pääkaupunkiseudulla tehtiin taustatutkimus, joka osoitti, että yritykset kaipaavat sekä tukea että lisää osaamista erityisesti ketterän innovaatiotoiminnan toteuttamiseen. Taustatutkimuksen kautta sekä Helsingissä että Tampereella kokeilut keskittyivät ketterän innovoinnin menetelmien soveltamiseen.

Kokeilut sijoittuivat erityisesti innovaatioprosessin alkupäähän ja erilaisten toimijaryhmien yhteen saattamiseen. Projektin kuluessa virtuaalitodellisuus ja muut uudet todellisuusteknologiat osoittautuivat lupaavaksi uudeksi liiketoiminta-alueeksi media-alalla. Kolme MEDAIAn kokeiluista liittyi virtuaalitodellisuuteen, ja hankkeessa onnistuttiin rakentamaan kansainvälistä ja kansallista verkostoa alan kehittämiseen liittyen. TAMK ja Metropolia jatkavat yhteistyötä virtuaalitodellisuuden alueella myös MEDAIA-hankkeen jälkeen.

Kahden vuoden aikana MEDAIAn toimenpiteisiin osallistui 54 yritystä, joista 21 osallistui MEDAIAN kokeiluihin. Yritysten lisäksi kokeiluihin osallistui toimijoita yli 20 muunlaisesta organisaatioista kuten yliopistoista ja julkiselta sektorilta. Hankkeessa kehiteltyjä menetelmiä on alettu soveltaa osallistuneiden korkeakoulujen opetustoimintaan. MEDAIA-hankkeen myötä on käynnistynyt kaksi uutta kehittämishanketta ja yksi koulutushanke.

MEDAIAn kokeilut ja tulokset kuvataan tarkemmin hankkeen loppujulkaisussa "MEDAIA – Experimenting Open Innovation in the Media Field", joka on ladattavissa TAMK julkaisuista http://bit.ly/MEDAIA

 

Viimeisin pilottihanke

Reverse Pitch -kokeilu Helsingissä

MEDAIA-hankkeen yhtenä tarkoituksena on luoda eri toimijoiden kontaktoitumis- ja törmäyttämismahdollisuuksia sekä tätä kautta mahdollistaa yhteistyökuvioiden syntymisen pääkaupunkiseudulla. Osana tätä tavoitetta,…

Lue lisää »

Viimeisin blogikirjoitus

MEDAIA-hankkeen lopputapahtuma 12.10. 2017

MEDAIA-hankkeen lopputapahtuma  järjestettiin 12.10. 2017. Tapahtuman ohjelman ja esitykset löydät tältä sivulta. MEDAIA-hankkeeen loppujulkaisuun pääset tutustumaan TAMKin julkaisusarjassa. Paikka: United…

Lue artikkeli »