Median avoimet innovaatioalustat

Mikä on MEDAIA?

MEDAIA kehittää media-alan avointa innovaatiotoimintaa pääkaupunkiseudulla ja Tampereella. Hankkeessa toteutetaan avoimeen innovointiin perustuen 13 nopeaa kokeilua, joissa luodaan uudenlaisia toimintamalleja ja kumppanuuksia sekä kehitellään tuote- ja palvelukonsepteja. MEDAIAn päätoteuttajat ovat TAMKin  ja Metropolian median yksiköt.

MEDAIA on osa 6Aikastrategiaa, jonka lähtökohtana on kestävä kaupunkikehitys, ja tavoitteena on synnyttää Suomeen uutta osaamista, liiketoimintaa ja työpaikkoja. MEDAIAssa kokeillaan millaista arvoa media voi tuottaa kaupunkipalveluille ja kestävälle kaupunkikehitykselle. TAMK koordinoi kokeiluja Mediapoliksessa ja Tesoman kaupunginosassa ja Metropolia Vallila-Arabiaranta-Pasila -alueella. MEDAIA on kaksivuotinen projekti, joka päättyy 31.9.2017.

MEDAIA-hanke päättyi lokakakuussa 2017. Hankkeen loppujulkaisu "MEDAIA – Experimenting Open Innovation in the Media Field" on julkaistu TAMKin julkaisusarjassa ja on ladattavissa täältä.

 

Viimeisin pilottihanke

Reverse Pitch -kokeilu Helsingissä

MEDAIA-hankkeen yhtenä tarkoituksena on luoda eri toimijoiden kontaktoitumis- ja törmäyttämismahdollisuuksia sekä tätä kautta mahdollistaa yhteistyökuvioiden syntymisen pääkaupunkiseudulla. Osana tätä tavoitetta,…

Lue lisää »

Viimeisin blogikirjoitus

MEDAIA-hankkeen lopputapahtuma 12.10. 2017

MEDAIA-hankkeen lopputapahtuma  järjestettiin 12.10. 2017. Tapahtuman ohjelman ja esitykset löydät tältä sivulta. MEDAIA-hankkeeen loppujulkaisu on valmistumassa, versioon 2.0 pääset tutustumaan…

Lue artikkeli »